W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na dalsze używanie tych plików. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Zamknij

ARTYKUŁY

Pogłębione
konsultacje
społeczne Studium
Gminie Przemęt

15-09-2020 | Cyfrowa Demokracja

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z rysunkiem stanowiącym załącznik do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Przemęt. Rysunek do Studium znajdą Państwo w załącznikach po lewej stronie oraz na interaktywnej(...)

Strategia Rozwoju
Gminy Dydnia na lata
2021 - 2030

02-09-2020 | Cyfrowa Demokracja

Strategia będzie wyznaczała przyszłe kierunki rozwoju Gminy, a także priorytety w zakresie działalności władz samorządowych. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Strategia odpowiadała rzeczywistym potrzebom i preferencjom mieszkańców.

Konsultacje
społeczne Studium
(SUiKZP) w Sejnach

27-08-2020 | Cyfrowa Demokracja

Na obecnym etapie do 22 września 2020 r. trwa zbieranie opinii i wniosków do koncepcji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Mieście Sejny w ramach pogłębionych konsultacji społecznych.

Zapraszamy do(...)

Konsultacje online
MPZP w Gminie Ustka

11-08-2020 | Cyfrowa Demokracja

Na obecnym etapie do 31 sierpnia 2020 r. trwa zbieranie wniosków do MPZP dla obrębu Duninowo i części obrębu geodezyjnego Duninowo PGR w ramach pogłębionych konsultacji społecznych. Poniżej znajdą Państwo informacje o możliwych formach udziału(...)

Konsultacje
społeczne MPZP w
Mińsku Mazowieckim

28-07-2020 | Cyfrowa Demokracja

Konsultacjom społecznym poddajemy projekt planu przygotowany do procedury opiniowania i uzgadniania, wysłany do szeregu instytucji w prośbą o przedstawienie swojego stanowiska. Warto podkreślić, że przestawiany projekt może ulegać zmianom przed(...)

Strategia Rozwoju
Gminy Zelów na lata
2021–2027

21-07-2020 | Cyfrowa Demokracja

Strategia będzie się odnosiła do najważniejszych aspektów rozwoju gminy raz warunków życia mieszkańców w długookresowej perspektywie. Dlatego też tak ważny jest udział Państwa w tworzeniu tego dokumentu.

Strategia dla Gminy
i Miasta Grójec na
lata 2021–2030

21-07-2020 | Cyfrowa Demokracja

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem nowej Strategii dla Gminy i Miasta Grójec na lata 2021–2030 zapraszamy Państwa do udziału w badaniu społecznym prowadzonym na potrzeby opracowania tego dokumentu.

Konsultacje
społeczne MPZP w
Gminie Dębowa
Kłoda

03-01-2020 | Cyfrowa Demokracja

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem uchwały nr VII/49/19 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP obszaru „Terenów wokół Jeziora Bialskiego” oraz załącznikiem graficznym do uchwały,(...)

Dyskusja publiczna
nad MPZP "Stare
Miasto" w Płocku

17-07-2020 | Cyfrowa Demokracja

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem MPZP "Stare Miasto" i prognozy oddziaływania na środowisko oraz rysunkami, stanowiącymi załącznik do MPZP i prognozy. Konsultowane dokumenty znajdą Państwo w załącznikach po lewej stronie.

Dodaj nowy artykuł

FILTR TREŚCI

Pokazuj wszystkie zdarzenia w regionie

Wyświetlaj konsultacje i artykuły o zasięgu z regionu oraz dotyczące zdarzeń na terenie wszystkich regionów leżących w regionu.

Pokazuj wszystkie zdarzenia o zasięgu z regionu

Wyświetlaj konsultacje i artykuły o zasięgu z regionu (bez uwzględnienia zdarzeń na terenie poszczególnych regionów).

Podziel się z nami Swoją opinią.


ResPublic

Platforma współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka